Web Facing

Tijdens dit onderzoek zullen onze security specialisten diverse technieken inzetten om op zoek te gaan naar alle systemen die vanaf het internet te benaderen zijn binnen de gegeven tijd.

Social Engineering

In dit onderzoek komt naar voren hoe vatbaar uw medewerkers zijn voor een social engineering aanval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan phishing mails of het verspreiden van USB-sticks.

WiFi (Wireless)

Onze security specialisten zullen voor dit onderzoek in-/ en rondom de locatie op zoek gaan naar kwetsbaarheden in de draadloze netwerken

Mystery Guest

Hoe reageren de medewerkers wanneer een onbekende het pand betreed? Welke maatregelen zijn getroffen en in hoeverre worden deze nageleefd? Tijdens dit onderzoek zal blijken of de fysieke beveiliging van de organisatie op orde is.

Intern Netwerk

Uit onderzoek binnen het interne netwerk zal blijken hoe goed het interne netwerk beveiligd is tegen cybercriminaliteit zoals verspreiding van malware of ransomware. Diverse technieken worden ingezet om te komen tot vertrouwelijke informatie of intellectueel eigendom.

Beknopt Onderzoek

Heeft u slechts een beknopte scope? Zoals een simpele website of een nieuwe release van uw applicatie? In deze gevallen is het vaak niet nodig om een volledige pentest af te nemen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.